Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

redalyc.org redalyc.org

Reseña "LETRAS PRIMEIRAS: O FORAL DO BURGO DE CALDELAS, OS PRIMORDIOS DA LÍRICA TROBADORESCA E A EMERXENCIA DO GALEGO ESCRITO" de MONTEAGUDO, HENRIQUE

Roger Wright ;
Estudos de Lingüística Galega 2010, 2Universidad Autónoma del Estado de México
Sistema de Información Científica Redalyc ®
Versión 3.0 | 2017
redalyc@redalyc.org