Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

redalyc.org redalyc.org

TO KILL THE DROUGHT, NOT THE THIRST - THE PERSPECTIVE OF EUCLIDES DA CUNHA CONCERNING THE DESERTIFICATION

Jeane Medeiros Silva ; Vânia Rubia Farias Vlach ;
Sociedade & Natureza 2005, 1 (1)Universidad Autónoma del Estado de México
Sistema de Información Científica Redalyc ®
Versión 3.0 | 2017
redalyc@redalyc.org