Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

redalyc.org redalyc.org

L’acreditació i la garantia externa de la qualitat de la universitat com a resposta a la internacionalització dels ensenyaments universitaris i a l’establiment de l’espai europeu d’educació superior

Josep Grifoll i Saurí ;
EDUCAR 2007, 40Universidad Autónoma del Estado de México
Sistema de Información Científica Redalyc ®
Versión 3.0 | 2017
redalyc@redalyc.org