Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

redalyc.org redalyc.org

O novo pleito brasileiro no mar: a plataforma continental estendida e o Projeto Amazônia Azul

Alexandre Pereira da Silva ;
Revista Brasileira de Política Internacional 2013, 56 (1)Universidad Autónoma del Estado de México
Sistema de Información Científica Redalyc ®
Versión 3.0 | 2017
redalyc@redalyc.org