Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

redalyc.org redalyc.org

O MODELO DE XESTIÓN DA SUPERFICIE FORESTAL EN GALICIA E A SÚA REPERCUSIÓN NA CRISE INCENDIARIA DO ANO 2006

JOSÉ BALSA BARREIRO ;
Revista Galega de Economía 2012, 21 (2)Universidad Autónoma del Estado de México
Sistema de Información Científica Redalyc ®
Versión 3.0 | 2017
redalyc@redalyc.org