Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

redalyc.org redalyc.org

POLÍTICA TURÍSTICA COMÚN: UN ESTUDO SOBRE AS IMPLICACIÓNS DUNHA CONCEPCIÓN NOUMÉNICA DO TURISMO E SOBRE A VIABILIDADE DA SÚA IMPLEMENTACIÓN NA UE

MERCEDES JIMÉNEZ GARCÍA ;
Revista Galega de Economía 2012, 21 (2)Universidad Autónoma del Estado de México
Sistema de Información Científica Redalyc ®
Versión 3.0 | 2017
redalyc@redalyc.org