Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

redalyc.org redalyc.org

O MERCADO INMOBILIARIO GALEGO: DO AUXE Á CRISE. UNHA ESTIMACIÓN DA SITUACIÓN ACTUAL DO MERCADO E A SÚA EVOLUCIÓN FUTURA

MANUEL VILAS FERNÁNDEZ ;
Revista Galega de Economía 2012, 21 (2)Universidad Autónoma del Estado de México
Sistema de Información Científica Redalyc ®
Versión 3.0 | 2017
redalyc@redalyc.org