Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

redalyc.org redalyc.org

A Unesco e as novas perspectivas para o desenvolvimento do ensino superior

Jorge Werthein ; Célio da Cunha ;
EccoS Revista Científica 2000, 2 (2)Universidad Autónoma del Estado de México
Sistema de Información Científica Redalyc ®
Versión 3.0 | 2017
redalyc@redalyc.org